top of page

Visie

De structuur van de nieuw te vormen lokale/streek omroep zal er één zijn met kortere lijnen. Het bestuur zal capabele personen aanwijzen met bewezen media-ervaring die zelfstandig binnen de omroep kunnen functioneren. Het bestuur communiceert direct met een hoofdredacteur. Deze heeft de programmaleider en hoofdtechniek onder zich. De hoofdredacteur vormt dus de “go between” tussen bestuur en werkvloer. Ook zal deze eindverantwoordelijk zijn voor de nieuwsvoorziening/redactie. Programmaleiding en hoofd techniek selecteren de personen voor de diverse functies die ingevuld moeten worden zoals b.v: presentatoren, techniek, technische dienst, stagiaires, productieleiders en regie. Zij hebben daarin de dagelijkse leiding.   

Prioriteit wordt gegeven aan de doordeweekse programmering. Deze moet als eerste op orde zijn. Deze programmering wordt de testcase voor de nieuw te vormen omroep omdat daar de mogelijkheid is om een zo’n herkenbaar mogelijk product te gaan vormen. De identiteit binnen de verschillende edities staat voorop. Denk hierbij aan: format, vormgeving, horizontale programmering en de nauwkeurige selectie van presentatoren en technici. De doordeweekse programmering zal ervoor zorgen dat de omroep een sterke voet in de samenleving krijgt. De luisteraar/kijker krijgt goede informatie en de omroep wordt interessant voor sponsoren en adverteerders. Het verkrijgen van inkomsten is van groot belang zodat er ruimte komt voor investeringen. Echter door samenwerking is het mogelijk om veel kosten te besparen. Apparatuur hoeft bijvoorbeeld niet allemaal nieuw te worden aangeschaft en kennis kan gedeeld worden. Alle partijen hebben de mogelijkheid hier zelf aan bij te dragen.

Lokale identiteit speelt in de huidige digitale wereld een steeds grotere rol. In de massaliteit van socialmedia en het wereldwijde internet dreigt het lokale streekgeluid te verstommen. Dit willen wij voorkomen. De behoefte voor een authentiek streekgeluid is groter dan ooit.

visie.png

Foto: Vanilla Bear Films

bottom of page