Historie

De Valouwe Media stichting is in 2005 in het leven geroepen om destijds mee te kunnen praten m.b.t. de aanvraag voor publieke radio en televisie in de gemeente Apeldoorn.

Door het uiteenvallen van de Stichting Omroep Apeldoorn ontstond er de mogelijkheid om het Apeldoorns medialandschap opnieuw in te delen. Uiteindelijk is de zendmachtiging verleent aan het vanuit de oude stichting nieuw opgerichte RTV Apeldoorn. Deze is vandaag ook de houder van de zendmachtiging.

In 2005 en 2015 hebben we deelgenomen aan de verlenging van de uitzendlicentie met uitzondering van het jaar 2010 vanwege media-werkzaamheden elders en het destijds wettelijke klimaat rondom lokale omroepen in het algemeen.

In 2015 hebben we gepleit voor zeer nauwe samenwerking tussen lokale partijen om zo een toekomstige streekomroep mogelijk te kunnen maken. De gemeente gaf in de gespreksrondes aan een voorstander te zijn voor samenwerking met diverse partijen. Als gevolg daarvan zijn wij met de deelnemende partijen gaan praten.

 

Geen van beide partijen wenste een samenwerking aan te gaan. Doordat deze opzet niet slaagde besloot de gemeenteraad om de uitzendlicentie uiteindelijk aan RTV Apeldoorn te verlenen.

Samenwerking

Dit jaar hebben we besloten om weer een aanvraag te doen omdat vanuit Den Haag de roep om streekomroepen te vormen steeds luider wordt.

 

De kracht van lokale radio is in de toekomst verzekerd door samen te gaan met andere lokale omroepen. Daarbij is het van belang dat iedere gemeente een eigen identiteit kan behouden maar door centralisatie van redactieteams, een algemene streekprogrammering en technische faciliteiten sterker staan.

Het door de overheid zeer belangrijk geachte pluriforme beleid voor publieke omroepen is zo ook gewaarborgd voor de toekomst.  De Valouwe Media stichting is een groot voorstander van samenwerking omdat alleen zo het lokale streekgeluid kan blijven bestaan.

Kansen

Vooral nu zijn er kansen die met beide handen aangegrepen moeten worden. Vanuit de Valouwe Media Stichting willen wij graag aan de inwoners, het bedrijfsleven en de lokale overheden laten zien, dat er lokaal en in streekverband efficiënt en met lage kosten goede publieke radio en televisie kan worden gemaakt.

De kosten kunnen vanwege diverse technische ontwikkelingen absoluut naar beneden en het aantal vrijwilligers kan efficiënter worden ingezet, waardoor een toekomstige organisatie weer gezond en coördineerbaar wordt.

 

Ons doel is om binnen 1 jaar tot een volwaardige streekomroep te komen waarbij de gemeente Apeldoorn, Voorst, Epe en Brummen in één streekomroep zullen functioneren. Lokale elementen vanuit de omliggende gemeenten blijven mogelijk in een kleine editievorm.

Alleen deze vorm zal een zekere toekomst voor de publieke omroep waarborgen.

doelstelling.png

Foto: Alexey Ruban